Challenge Solutions is de partij die wordt gevraagd bij lastige vraagstukken en grote uitdagingen, met name gericht op maatschappelijke thema's. Denk hierbij aan thema's zoals energiebesparing, werkgelegenheid, gezondheid, etc. We zijn in staat om te verbinden, een duidelijke focus te creëren en een heldere weg te organiseren. Daardoor realiseren we de doelen die we van tevoren hebben gesteld.

We zijn continu opzoek naar een samenwerking waarbij we maatschappelijk gedreven lastige thema's willen kraken, willen verbinden met doelgroepen en resultaatgericht willen innoveren. Het liefst gaan we met de opdrachtgever en de doelgroep samen op zoek naar een gedeeld doel en ontdekken we samen een passende weg. We geloven niet in dé oplossing maar kijken naar wat er in welke situatie het beste past. We durven te ontdekken en leren door te doen. Hierdoor weten we stevige resultaten te boeken!

We stellen bij vraagstukken de doelgroep centraal, bouwen aan een goede relatie en weten tal van haakjes te vinden waar we op aan kunnen haken namens de opdrachtgever. Hierdoor weten we eigenaarschap bij de doelgroep te creëren voor het vraagstuk en een passende, samen bedachte, oplossing.

De meeste projecten voeren we zelf uit. Veel van de bedachte campagnes leggen we vast en geven we onder licentie uit zodat er veel mensen, na een goede training, gebruik van kunnen maken.

In de samenwerking zit Harry van Ommen nadrukkelijk op de expertise van projectleiding, planvorming, financiering en verantwoording. Arjen P. van Leeuwen zit op de expertise van communicatie, creativiteit, inspireren, verbinden en campagne voeren. Juist in deze samenwerking versterken we elkaar op de verschillende onderdelen en hebben we een gedeelde interesse op vlakken van talentontwikkeling, maatschappelijke thema's, verbinden, congruentie en een duidelijke focus om resultaat te leveren.